پرسش و پاسخ


   
سوال:
با پروتئین سویا چه غذاهایی میشه درست کرد؟
جواب:
با پروتئین سویا می توانید تمام غذاهایی که با گوشت طبخ میشه درست کنید:
سایز های ریز را به جای گوشت چرخ کرده در شامی وامثال آن
سایز متوسط را در پلو استانبوالی وماکارونی و امثال ان
سایز درشت را در قرمه سبزی فسنجان و حتی کباب سبزیجات