صفحه اصلی


 
 

سرمايه شرکت:
سرمايه شرکت در بدو تاسيس يک ميليون ريال منقسم به 100سهم ده هزار ريالي که بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ22/10/87 طي يک مرحله سرمايه شرکت به  5.300.000.000  ريال منقسم به 530،000 سهم ده هزار ريالي افزايش يافته است
موضوع شرکت:
عبارتند از:فعاليت در زمينه توليد و توزيع انواع محصولات غذايي ،بازرگاني و سرمايه گذاري در ساير شرکتها.
مدت شرکت: نامحدود
مرکز اصلي شرکت:
بهشهر- بلوار شهيد هاشمي نژاد- خيابان شهيد رجايي - مجتمع عرفان- طبقه دو
فعايتهاي جاري شرکت:
از آنجاييکه فرآورده هاي سويا از جمله پروتئين سويا در تغذيه نوين بهداشت و سلامت افراد جايگاه ويژه اي پيداکرده است، اين شرکت نيز در جهت توليد و بسته بندي پروتئين گياهي سويا در سال 1387 اقدام به ساخت کارخانه توليد پروتئين سويا در شهرک صنعتي نکا واقع در کيلو متر5 جاده نکا بهشهر استکه در سال 1389 به بهره برداري رسيده است، هم اکنون محصولات خود را با نامهاي تجاري آراميس،آروين شمال،پرتو و آروين  به صورت بسته اي وکيلويي 15کيلويي180و200گرمي به بازار عرضه مي نمايد.
شرکت پروتئن سویا-سویا-شرکت سویا-شرکت سویا-سویا-سویا
 
          بازگشت